Hidria

Odgovornost

 

Hidria je odgovorna. Spoštuje ljudi in okolje. Posluje z mislijo na prihodnje rodove.

Zavezani smo k razvoju inovacij, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja, večjo varnost in boljše počutje ljudi. Delo Hidriinih inovatorjev narekujejo: spoštovanje ljudi in okolja, energetska učinkovitost, stalno zmanjševanje emisij.
Poslujemo v skladu z mednarodnimi ekološkimi standardi. Na ravni proizvodnih procesov si stalno prizadevamo za zmanjševanje rabe energije in emisij. Spodbujamo vključevanje sodelavk in sodelavcev Hidrie v širše družbeno okolje ter prevzemanje odgovornosti v lokalnih skupnostih. Spodbujamo razvoj mladih glasbenih in športnih talentov
 

Novice

Arhiv novic

Zaposleni

Visoko zastavljene poslovne cilje dosegamo s kompetentnimi, inovativnimi in motiviranimi sodelavci, ki združujejo svoje osebne vrednote in cilje z vrednotami in cilji korporacije. Spoštujemo vse zaposlene in si prizadevamo za ustvarjanje prijetnega, iniovativnega in izzivov polnega delovnega okolja.

Zeleni izdelki

Hidria se z razvojem inovacij pridružuje svetovnim prizadevanjem za trajnostni razvoj okolja. Hidriine rešitve z visokim deležem vgrajenega znanja prispevajo k večji varnosti, učinkoviti rabi energije ter stalnemu zmanjševanju škodljivih emisij.

Odgovorno poslovanje

Vemo, da smo dolžni ohraniti neokrnjeno naravo in naravne vire tudi za prihodnje rodove. Zato s proizvodnimi procesi ne obremenjujemo naravnega okolja, prizadevamo si za racionalno rabo energije in surovin ter varnost vseh ljudi, ki so z nami na kakršenkoli način povezani.

Odgovornost do družbe

Za dviganje življenjske ravni skrbimo z neposrednimi investicijami v okolje. Čeprav nastopamo na globalnem trgu, ohranjamo trdne poslovne odnose z lokalnimi dobavitelji in tako dvigamo gospodarsko vitalnost okolij, v katerih delujemo. Posebno skrb namenjamo mladim. S pokroviteljskimi, sponzorskimi in donatorskimi sredstvi spodbujamo njihovo izobraževanje ter razvoj talentov.

Okoljsko poročilo