Hidria

Izobraževanje zaposlenih

Hidria se s svojo dejavnostjo usmerja v zahtevno visokotehnološko industrijo. Za ohranjanje konkurenčnosti ter poslovne uspešnosti je potrebno nenehno nadgrajevanje znanja vseh zaposlenih, zato organiziramo izobraževalne programe na vseh ključnih področjih. Hidriini sodelavci se izobražujejo na internih forumih, velikih mednarodnih sejemskih predstavitvah, strokovnih posvetih in kongresih, ki ponujajo najboljšo priložnost za spremljanje trendov v posameznih tržnih segmentih. Velik poudarek dajemo tudi internemu prenosu znanja.

Hidriina Akademija znanja

Hidriina Akademija znanja je namenjena stalnemu izobraževanju strokovnjakov Hidrie, študentov, mladih raziskovalcev, načrtovalcev, izvajalcev ter uporabnikov Hidriinih rešitev. Hidria svojim poslovnim partnerjem ter drugim skupinam in posameznikom omogoča izobraževanje v visoko tehnoloških inštitutih, ogled laboratorijev, demonstracije delovanja izdelkov in modeliranje želene rešitve, s čimer prispeva k zaupanju v kakovost novih rešitev. Hidriini inštituti predstavljajo reprezentančne prostore, v katerih se srečujejo in predavajo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki ter visoki gostje iz poslovnega in političnega sveta. 
Hidriina Akademija znanja tesno sodeluje s slovenskimi in tujimi univerzami, podjetji ter mednarodnimi raziskovalnimi centri, s čimer ustvarja močno vez med osnovnimi raziskavami in industrijo, ki je zainteresirana za hiter prenos raziskav v prakso.

Hidriini mentorji prenašajo znanje tudi na prihodnje generacije strokovnjakov. Pri pripravi študijskih projektov in raziskovanju sodelujejo s študenti na dodiplomski in podiplomski ravni, dijaki, pa tudi osnovnošolci, ki na ta način v praksi spoznavajo naravoslovne in tehnične poklice.

Izobraževanje po meri posameznika

Zaposleni v Hidriinih družbah se izobražujejo na področju metodologij Six Sigma, poglabljajo svoje znanje proizvodnega managementa, vodenja tehnoloških postopkov v proizvodnji, upravljanja in zagotavljanja kakovosti. Tehnični kader se izobražuje na področju laboratorijskih meritev in obvladovanja merilne opreme. Organiziramo seminarje na temo poslovne komunikacije in retorike ter učinkovitih pogajanj. Sodelavci Hidrie se redno udeležujejo tudi jezikovnih in računalniških izobraževanj, obiskujejo seminarje s področja novosti v zakonodaji na vseh ključnih področjih ter druga interna izobraževanja, prilagojena potrebam zaposlenih.

E-izobraževanje

Tehnologija spreminja tudi svet učenja. Mobilno e-učenje je v intenzivnem porastu in postaja vedno večja konkurenca in dopolnitev klasičnim izobraževanjem. V Hidrii sledimo trendom tudi na tem področju. Naš e-Campus je med zaposlenimi že dobro poznan. Razvijanje e-učenja za nas pomeni prihodnost na področju
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.