Hidria

Delo z mladimi - NOVO

V Hidrii veliko pozornosti namenjamo delu z mladimi. Z inovativnimi pristopi spodbujamo zanimanje za tehnične poklice že pri najmlajših ter tako pripomoremo k višji stopnji zaposlovanja v domačih okoljih.
 

Sodelovanje v času šolanja in študija 

Naše sodelovanje se začne že v času osnovnošolskega izobraževanja, tekom katerega se mladi s Hidrio srečajo preko najrazličnejših projektov. Med njimi velja izpostraviti delavnice Kariernega kluba, ki osnovnošolcem lajšajo njihovo prvo poklicno odločitev. Raziskovalni tabori bogatijo vzgojno-izobraževalno delo izven šole ter na ustvarjalen in raziskovalen način poglabljajo in širijo naravoslovno-tehnično ter družboslovno znanje. V okviru projekta Klub staršev pa so organizirana brezplačna predavanja priznanih strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja.
 
Sodelovanje z mladimi se nadaljuje tudi v srednješolskem obdobju. Tako za dijake predvsem tehnično-naravoslovnih šol v ožjem in širšem okolju našega delovanja organiziramo številne predstavitve, najrazličnejše delavnice ter oglede proizvodnje in Hidriinih inštitutov. Omogočamo opravljanje obveznega praktičnega usposabljanja, počitniškega dela ter raziskovalnega počitniškega dela.
 
Z Univerzami sodelujemo pri raziskavah in izobraževanju ter preko najrazličnejših projektov. Sodelujemo na zaposlitvenih dogodkih.

Štipendiranje

Hidria svojo vizijo uspešno uresničuje s številnimi mladimi, izobraženimi strokovnjaki. Sodelovanje in štipendije namenjamo dijakom in študentom naravoslovno-tehničnih usmeritev, predvsem bodočim strojnim inženirjem, strojnim tehnikom, elektro inženirjem, elektro tehnikom ter mehanikom-operaterjem.
 
Štipendistom pomagamo pri pripravi seminarskih, raziskovalnih ter diplomskih nalog, povabimo pa jih tudi na družabne dogodke. Vsako leto organiziramo posebna izobraževalna srečanja, na katerih predstavimo delovni utrip Hidrie, poslovno dejavnost ter zaposlitvene možnosti.

Nagrade za najboljša diplomska dela

Hidria v sklopu Inovacijskega foruma izbira in nagrajuje najboljša diplomska dela preteklega leta. Nagrajena diplomska dela odlikujejo: visoka ocena, ki jo je diplomsko delo prejelo na fakulteti, kjer je bilo opravljeno, uporabnost za Hidrio ter kreativnost oz. inovativnost.

Prva zaposlitev

Pri izbiri kandidatov smo najbolj pozorni na njihove osebnostne lastnosti, ujemanje vrednot kandidata z vrednotami Hidrie, potencial za razvoj na podlagi angažiranosti med študijem ter stopnjo izobrazbe oz. smer študija. Pri zaposlovanju imajo prednost Hidriini štipendisti.

Mentorstvo

Hidriin sistem mentorstva mladim omogoča lažjo in bolj uspešno vključitev v delovni proces. Mentor s svojim poslovnim in strokovnim znanjem ter izkušnjami novo zaposlenemu omogoča uspešno opravljanje nalog, pomaga pri sprejemanju odločitev, prevzemanju odgovornosti in pristojnosti, doseganju zastavljenih ciljev ter osebnem in profesionalnem napredovanju.

Brošura